MỚI: Chào mừng bạn đến với website phòng tổ chức cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội                 Lãnh đạo Trường gặp mặt cán bộ                 Các biểu mẫu Phòng Tổ chức cán bộ                 Biểu mẫu đi học, đi công tác nước ngoài                 Kết quả Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp đợt 1 năm 2015                 QD bổ nhiệm kế toán trưởng                 QD của BYT về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại                 Danh sách Cán bộ lãnh đạo quản lý Trường Đại học Y Hà Nội                 Chương trình tập huấn ATLĐ, VSLĐ năm 2015                 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH về Phụ cấp thâm niên nhà giáo                 Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp                 Thông tư 08/2013/TT-BNV về hướng dẫn nâng lương                 Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... kế toán trưởng, phụ trách kế toán...                 Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế                 Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ viên chức                 Quy chế về nâng lương trước thời hạn trong Trường Đại học Y Hà Nội                 Quy chế về chi trả phụ cấp độc hại của Trường Đại học Y Hà Nội                
support